Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

weareoutinthewild
8179 a2e0 420
Reposted bySa7xCCvintagephotographyteatravelling-without-movingavecezarFiodor11katastrofo

February 09 2015

weareoutinthewild
weareoutinthewild
8611 c610
Reposted bypoezjaprzyjacielegzystencjalizmweareoutinthewildpoche
6358 d7cc 420
weareoutinthewild
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
8444 a9b3 420
Reposted fromtwice twice viaindisputabel indisputabel

January 24 2015

weareoutinthewild
3320 a1af 420
Reposted fromroxanne roxanne
3527 d43e 420

 glow

Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki

November 17 2014

weareoutinthewild
4017 5d11 420
Wiesz, na czym polega twój problem? (…) Masz obsesję na punkcie tego, źe zostaniesz porzucony. (…) Jesteś tak cholernie przerażony na myśl, że ktoś mógłby cię zostawić, że całe twoje pierdzielone życie obraca się wokół tego, by tylko ktoś cię przypadkiem nie olał. (…) Cały czas myślisz tylko: Może mnie nie lubi, może mnie nie lubi. I wiesz co? Kiedy się tak zachowujesz, nikt cię nie lubi.
Reposted fromniewazkosc niewazkosc viaxannabelle xannabelle
6502 fffe 420
Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
weareoutinthewild
2391 96dd 420
Reposted byilovemovies ilovemovies

July 15 2014

weareoutinthewild
4606 8744
Reposted bymusicismydrugrzekomyHappinessIsEasyjohnnywalker

July 11 2014

weareoutinthewild
weareoutinthewild
9590 7151 420
fot. Anna Chmielowiec
weareoutinthewild
weareoutinthewild

July 10 2014

weareoutinthewild
9937 6537 420
Reposted fromlajcaj lajcaj
weareoutinthewild
Reposted fromtrinktou trinktou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl